English

Edit Content

Stay Tuned With Us

Giữ Kết Nối Và Cho Phép Liên Lạc Với Chúng Tôi

Địa chỉ của chúng tôi

Lô 15, Cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Whatsapp

+84 359 572 195

Địa chỉ email

lenaxcvn@gmail.com

Zalo

+84 359 572 195

Blog

Máy Chà Sàn Ướt Là Gì?

Máy lọc ướt là một thiết bị được sử dụng để kiểm soát ô nhiễm và lọc không khí. Nó chủ yếu được sử dụng để loại bỏ các hạt vật chất và các chất ô nhiễm khí trong khí thải công nghiệp. Nguyên lý hoạt động của nó là thu giữ và loại bỏ […]

Khử Lưu Huỳnh Khí Thải Nhà Máy Nhiệt Điện
23May

Khử Lưu Huỳnh Khí Thải Nhà Máy Nhiệt Điện

Khử lưu huỳnh trong khí thải (FGD) là một quá trình quan trọng trong các nhà máy nhiệt điện nhằm loại bỏ sulfur dioxide (SO₂) khỏi khí thải. SO₂ là chất gây ô nhiễm đáng kể được tạo ra bằng cách đốt nhiên liệu hóa thạch như than và dầu. Dưới đây là tổng quan […]

PP Chemical Storage Tank
21May

PP Chemical Storage Tank

Polypropylene (PP) chemical storage tank is a type of container made from polypropylene, a thermoplastic polymer, specifically designed for storing various chemicals. Polypropylene is favored for its excellent chemical resistance, durability, and high tensile strength, making it an ideal material for constructing storage tanks that need to withstand harsh conditions. Key Features of PP Chemical […]

Bể Chứa Hóa Chất Công Nghiệp
27Apr

Bể Chứa Hóa Chất Công Nghiệp

Bể chứa hóa chất công nghiệp là thành phần quan trọng của nhiều cơ sở sản xuất và chế biến nơi hóa chất được sử dụng hoặc sản xuất. Những bể này được thiết kế để lưu trữ an toàn các loại hóa chất, bao gồm axit, bazơ, dung môi và các chất độc hại […]

Môi Trường Ứng Dụng Của Bể Chứa Hóa Chất Công Nghiệp
26Apr

Môi Trường Ứng Dụng Của Bể Chứa Hóa Chất Công Nghiệp

Bể chứa hóa chất công nghiệp được sử dụng trong nhiều môi trường ứng dụng nơi hóa chất được xử lý, xử lý hoặc lưu trữ. Môi trường ứng dụng cụ thể đưa ra các yêu cầu về thiết kế, lựa chọn vật liệu, tính năng an toàn và các quy định chi phối việc […]

Vật Liệu Đóng Gói Máy Chà Sàn Đóng Gói

Máy lọc dạng giường dạng đóng gói được sử dụng trong các ứng dụng kiểm soát ô nhiễm không khí và làm sạch khí công nghiệp để loại bỏ chất gây ô nhiễm khỏi dòng khí. Vật liệu đóng gói được sử dụng trong các máy lọc này đóng một vai trò quan trọng trong […]

Bài đăng gần đây

Máy Chà Sàn Ướt Là Gì?

Khử Lưu Huỳnh Khí Thải Nhà Máy Nhiệt Điện

PP Chemical Storage Tank

Bể Chứa Hóa Chất Công Nghiệp

Contact Me on Zalo

Để Lại Lời Nhắn Cho Chúng Tôi